Søg Vis menu

IGU

INTEGRATIONS GRUND UDDANNELSEN

Fra landbrugets side bakker vi op om at få flygtninge i job, og derfor har vi i samarbejde med BRK og Campus Bornholm valgt at etablere denne Integrations Grund Uddannelse, IGU, som har til formål at gøre kursisten attraktiv som medarbejder i landbruget ved en udbygning af sprog, kulturforståelse og faglighed. Målet er, at kursisten efter IGU opretholder arbejde i landbruget på almindelige ansættelsesvilkår på grund af sin faglige og sproglige færdigheder.

Det faglige indhold i uddannelsen består af introduktion til svinebrug, kvægbrug og planteavlsbrug på et basalt niveau. Der lægges vægt på dyrepasning og fodring, normale procedurer på bedrifterne og arbejdssikkerhed.

I undervisningen lægges vægt på sprog, kulturforståelse og faglighed, hvilket er de 3 elementer, der binder IGU sammen.