Søg Vis menu

Ejendomme til salg

Fredensminde

Kvægbedriften Fredensminde udbydes til salg

Bedriften omfatter Præstegaden 8 (Fredens-minde og Vennerly), Savmøllevej 17 (Nygård), Hedebovej 4 (Hedebo) og jorden fra Risenholmsvej 14 (Risenholm).

Det samlede areal udgør ca. 158 ha, hvoraf de 147,5 er EU-tilskudsberettiget avlsjord.

Kvægbesætningen af Dansk Holstein består af ca. 260 malkekøer, ca. 240 stk. opdræt og ca. 135 slagtekalve.

Ydelsen er i de sidste 12 mdr. opgjort til 11.007 kg EKM/årsko.

Fredensminde fremstår som en særdeles velpasset og godt vedligeholdt ejendom med rigtig gode adgangsforhold og støbte pladser, som sikrer en effektiv drift.

Staldanlægget til malkekøerne er opført som løsdriftsstald med sengebåse i 1994 og udvidet i 2004.

Malkningen foregår i en 2 x 8 SAC malkestald.

Der er nyere køresiloer til opbevaring af grovfoderhøsten samt store lagerbygninger til halm, foder og maskiner.

De oprindelige staldbygninger anvendes til opdræt og tyre.

Bedriften omfatter i alt 4 stuehuse, hvoraf to er udlejede og ét anvendes af medarbejdere.

Den samlede grundbetaling i 2017 udgør ca. 550.000 kr. + kalvepræmier for ca. 120.000 kr.

Bedriften sælges i fuld drift med besætning, beholdninger og en stor, velfungerende maskinpark.

Overtagelse efter aftale.

Samlet prisforlangende 32.750.000 kr.

 

 

Fredensminde, Præstegaden 8, Østermarie

Fredensminde, Præstegaden 8, Østermarie

Fredensminde

Fredensminde

Oversigt over arealerne

Oversigt over arealerne

Søholt

Blemmelyngvejen 9 - 11, Nylars, 3700 Rønne

Sælges for dødsbo

Idyllisk og velbeliggende landbrugsejendom, kaldet Søholt, med et samlet jordtilliggende på 9,81 ha

Størstedelen af arealet er varieret skov, medens ca. 3,5 ha er avlsjord der pt. er bortforpagtet. Ideel som jagt-/fritids-/lystejendom eller hobbybrug med mindre dyrehold/nicheproduktion.

Stuehuset har et boligareal på 174 m2, opført i år 1900, men med væsentlig tilbygning i 1986.

Sælges til snarlig overtagelse.

 

 

Udsigt

Udsigt

Køkken

Køkken

Badeværelse

Badeværelse

Fredensbo

Aspevej 13, Østermarie

Landbrugsejendom med et jordtilliggende på 13,91 ha, heraf ca. 12,5 ha avlsjord.

Jorden, som er samlet i ét stykke, er bortforpagtet til efter høst.

Ideel til fritidslandbrug, skovrejsning eller sammenlægning.

Sælges på fordelagtige vilkår. 

 

Virkelyst

Ølenevej 25, Østermarie

Landbrugsejendom med et samlet areal på 18,88 ha, heraf ca. 18 ha avlsjord.

Pænt stuehus fra 1974, opført i ét plan i gule sten.

Maskinlænge fra 1984 på 260 m2. Derudover ældre staldbygninger til oplagring mv.

Maskiner kan medfølge.