Søg Vis menu

UDSAT Generalforsamling - Bornholms Landbrug & Fødevarer

Som følge af risiko for spredning af Coronavirus udsættes BLFs generalforsamling

Vi starter med spisning kl. 18.00

Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@blf.dk

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
  pejlemærker for fremtiden
 3. Debat om bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for
  Bornholms Landbrug & Fødevarer
 5. Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug & Fødevarer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug & Fødevarer
 7. Øvrige valg
 8. Uddeling af legater og priser
 9. Eventuelt
 10. Afrunding

 

Detaljeret dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne.