Søg Vis menu

Regionalt L&F Kvægårsmøde

9.30 – 9.45    Velkomst og kaffe v. Kim Larsen

9.45 – 11.15  Landbrug & Fødevarer Kvæg v. Christian Lund og Ida Storm via Teams

L&F Kvæg strategi og handlinger. Dansk mælkeproduktion i fremtiden, herunder hvordan vi leverer på en række dagsordner, forbliver i markedet og stadig formår at tjene penge.

Ny organisering af kvægrådgivningen i Danmark.

11.15 – 11.30  Udfordringer i mælkeproduktionen på Bornholm v. Kim Larsen

Hjertemærkeordningen, grundet transporttid.

Transporttid generelt i forhold til tilgængelige slagterier.                                  

11.30 – 12.00  Miljøgodkendelser, miljøtilsyn og miljøledelse v. Helle Ters, BRK & Elisabeth Falk. BLF

12.00 – 12.15  Arbejdsmiljø, et sundt miljø for dine medarbejder og dig selv v.Marianne Norup, Arbejdsmiljøkonsulent SEGES

Tilskudspulje til forbedring af arbejdsmiljøet på bedrifterne.

12.15 –            Frokost

 

 

Tilmelding

Pris 250 kr./person. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest torsdag den 25. november til Lene Møller på telefon: 5690 7823 eller på mail lm@blf.dk