Søg Vis menu

Planteavlsmøde

Kom til planteavlsmøde tirsdag den 12. februar kl. 10.00-15.00 i Aakirkebyhallerne

I år har vi to eksterne indlægsholdere på programmet. Da klima og bæredygtighed står højt på den aktuelle dagsorden, har vi inviteret Jørgen Eivind Olesen, professor på Institut for Agroøkologi og forsker i klima, Aarhus Universitet. Jørgen Eivind Olesen holder indlæg under overskriften ”Løsninger på klimakrisen – landbrugets rolle”.

Om sit indlæg siger Jørgen Eivind Olesen: ”Begrænsning af klimaændringer hører til blandt de allerstørste udfordringer for menneskeheden. Der er store politiske ambitioner på området, men meget lidt handling. Til gengæld stiller forbrugerne i stigende grad krav til klimavenlige produkter, også til klimavenlige fødevarer. Klimakrav bliver derfor i stigende grad en del af landbrugets produktionsvilkår. Der er en række muligheder for at reducere belastningen, men også brug for mere viden, nye teknologier og innovation. Det er op til alle aktører i landbruget at tage opgaven på sig, selv om det kan betyde nye eller ændrede produktionsformer eller anden arealanvendelse.”

Derudover vil Martin Elgaard fra FieldSense fortælle om mulighederne med FieldSenses  vejrstationer, og vanen tro vil der også være aktuelle faglige indlæg ved vores egne planteavlskonsulenter, hvor du får mulighed for at blive opdateret på emner som ukrudtsbekæmpelse, svampesygdomme og dyrkning af raps, regler mv.

Så sæt X i kalenderen og mød op i Aakirkebyhallerne tirsdag den 12. februar kl. 10!

Da der er tale om et heldagsmøde med forplejning, vil der være egenbetaling på 250 kr. pr. deltager. Tilmelding på le@blf.dk eller tlf. 5690 7872 senest fredag den 8. februar.