Søg Vis menu

Planteavlsmøde 2022

Sæt allerede nu X i kalenderen!

Vi har fastsat datoen for planteavlsmødet men har endnu ikke programmet helt på plads. Vi kan dog afsløre, at vi får besøg af en maskinkonsulent fra VKST, der bl.a. vil tale om maskinøkonomi, og der vil være aktuelle planteavlsfaglige indlæg.

Der vil i år være tale om et heldags arrangement, der starter kl. 9.30 og forventes afsluttet kl. 15. Der vil være deltagerbetaling, men prisen er endnu ikke fastsat. Tilmelding til planterådgivningen.