Tirsdag den 2. februar afholdes planteavlsmøde. Det bliver et heldagsmøde fra kl. 9.30-15.30.

Programmet er endnu ikke endeligt på plads, men indtil videre har vi lavet aftale med professor Nina Cedergreen, Københavns Universitet. Nina Cedergreen er uddannet biolog og arbejder med kemikalier – især pesticider og økotoksikologiske effekter i miljøet, lavdosis effekter og cocktaileffekter. Nina Cedergreen holder indlæg under overskriften "Regulering og risikovurdering af pesticider i grundvand".

Mødet foregår i Aakirkebyhallerne. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det ser ud med forsamlingsforbud, men hvis reglerne, der gælder her ultimo 2020 fortsat er i kraft, vil der være mulighed for maksimalt 60 deltagere i hallens mødelokale. For at alle interesserede kan få glæde af indlæggene, vil vi i givet fald sikre streaming af mødet.