Søg Vis menu

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og sprøjtebevis

Vinterens næstsidste opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og sprøjtebevis!

Så er det næstsidste chance for at komme på opfølgningskursus på Bornholm i vinter!

De to resterende opfølgningskurser er:

  • Tirsdag den 23. januar
  • Onsdag den 7. februar

Siden sidst er autorisationsordningen kommet til, og dermed må man hverken sprøjte eller købe sprøjtemidler, hvis ikke man har en opdateret uddannelse (sprøjtecertifikat/-bevis eller opfølgningskursus, der er taget for max. 4 år siden).

Som de seneste år afholder vi kurserne i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole. Der vil være et AMU-gebyr på 118 kr. for deltagere i AMU-målgruppen. Hvis man har en videregående uddannelse, der ikke er forældet, er man ikke i AMU-målgruppen. En uddannelse anses i AMU-regi som forældet, hvis man ikke har benyttet den inden for de seneste 5 år. Der tildeles ikke taxametertilskud til kursister, der ikke er i AMU-målgruppen, og de skal derfor selv betale de fulde omkostninger for kurset. Disse beløber sig pt. til godt 800 kr. Det skal bemærkes, at man selv ved tilmeldingen har pligt til at oplyse, om man har en videregående uddannelse. Udover AMU-gebyret vil der være udgifter til forplejning og kursusmaterialer.

Der vil være mulighed for at søge VEU-godtgørelse (for tabt arbejdsfortjeneste) efter gældende regler for de, der er i AMU-målgruppen. VEU-godtgørelsen udgør ca. 860 kr. pr. dag.

Kurserne foregår på Kannikegaard med start kl. 9.00 og afsluttes kl. 16.30.

Der er tilmelding på efteruddannelse.dk eller til Lisbeth Exsteen på 5690 7872 eller på mail le@bornholmslandbrug.dk.