Søg Vis menu

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og -bevis

Var du senest på opfølgningskursus i vinteren 2014-2015 skal du på den igen nu!

Vinterens kurser afholdes følgende dage:

  • Onsdag den 14. november
  • Torsdag den 10. januar
  • Tirsdag den 12. marts

Som bekendt skal sprøjtecertifikatet/-beviset opdateres hvert 4. år, så var man afsted i vinteren 2014-2015, er det tid at komme af sted igen. De, der var på opfølgningskursus på Kannikegaard for 4 år siden, får besked fra os på mail om, at tiden er inde til opdatering.

Deltagergebyr
AMU-deltagergebyret er 118 kr. i 2018 for deltagere i AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er ikke i AMU-målgruppen, uanset om uddannelsen har været benyttet de seneste 5 år eller ej. Statstilskuddet bortfalder til kursister med en videregående uddannelse, og de skal derfor selv betale de fulde omkostninger for kurset. Dermed bliver prisen for deltagergebyret 926 kr. i 2018. Det skal bemærkes, at man selv ved tilmeldingen har pligt til at oplyse, om man har en videregående uddannelse.

Der vil være mulighed for at søge VEU-godtgørelse (for tabt arbejdsfortjeneste) efter gældende regler for de, der er i AMU-målgruppen. VEU-godtgørelsen udgør 860 kr. pr. dag i 2018 og kan ikke søges af kursister med en videregående uddannelse, med mindre kursisten ikke har benyttet sin uddannelse de seneste 5 år. Så selv om man skal betale fuld pris for AMU-kurset, er man altså berettiget til at søge VEU-godtgørelse, hvis man har en ”forældet” videregående uddannelse. VEU-godtgørelsen skal også søges på Efteruddannelse.dk ved at logge på med det relevante NemID – HUSK at der er en frist på 4 uger efter kursets afslutning, hvor man kan søge VEU. Efter de 4 uger bortfalder muligheden for at søge VEU.

Udover kursusgebyret kommer betaling for fuld forplejning på kursusdagen, dvs. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe, samt for de til kurset udarbejdede undervisningsmaterialer.

Tilmelding på Efteruddannelse.dk eller til Lisbeth på tlf. 5690 7872 eller mail le@blf.dk.