Søg Vis menu

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/-bevis

Var du senest på opfølgningskursus i 2015-2016, skal du på den igen i vinter!

Vinterens kurser afholdes følgende dage:

  • Tirsdag den 19. november
  • Onsdag den 11. marts

Som bekendt skal sprøjtecertifikatet/-beviset opdateres hvert 4. år, så var man afsted i vinteren 2015-2016, eller har man afsluttet sin landmandsuddannelse i 2016, er det tid til at komme på opfølgningskursus. De, der var på opfølgningskursus på Kannikegaard for 4 år siden, får besked fra os på mail om, at tiden er inde til opdatering.

Vær opmærksom på, at vi ikke afholder opfølgningskurser i vinteren 2020/2021, da der ikke er nok kursister til det. Det er fortsat sådan, at sprøjtecertifikatet blot stilles i bero, hvis ikke man holder det vedlige med opfølgningskursus hvert 4. år, men man må kun sprøjte, hvis man har taget sprøjtecertifikat eller været på opfølgningskursus inden for de sidste 4 år.

Der er tilmelding til kurserne på Efteruddannelse.dk. Vær opmærksom på, at der er sket ændringer mht. ansøgning om VEU-godtgørelse. Det er nu sådan, at man ved tilmelding til et AMU-kursus på Efteruddannelse.dk udfylder et såkaldt ansøgningsgrundlag om VEU-godtgørelse, og efter afholdelsen af kurset vil VEU-godtgørelsen automatisk blive udbetalt. Dermed slipper man for at skulle huske på at få søgt VEU, som det var tilfældet tidligere.