Søg Vis menu

Medicinkursus og kastrationskursus

Der afholdes medicinkursus og kastrationskursus (lokalbedøvelse, teoretiske del) tirsdag den 26. maj 2020 på Kannikegaard

Kurset blev aflyst i marts pga. forholdsreglerne for begrænsning af Corona-virus. Afholdelse af kurset den 26. maj er under forudsætning af, at der ikke sker stramninger i forhold til de gældende forholdsregler. Hvis kravet om forsamlinger på maks. 10 personer ikke udvides inden kursets afholdelse, bliver der et maks. deltagerantal på 8 personer. Minimum antal deltager er som normalt min. 5 personer.

Medicinhåndteringskurset er lovpligtig for alle der arbejder med produktionsdyr. Eneste undtagelse er personer, der havde ½ års erfaring med pasning af produktionsdyr før 1. januar 2007.

Kursus i lokalbedøvelse er et krav for alle der kastrerer grise. Udover den teoretiske del i lokalbedøvelse skal der indenfor 35 dage gennemføres en praktisk del i egen besætning, hvor der skal lokalbedøves min. 10 grise.

I forhold til kastrationskurset er det vigtigt at informere egen besætningsdyrlæge forud for deltagelse i kurset, således at den praktiske del af kurset kan arrangeres inden for 35 dage efter, at kurset er afholdt.

Det er muligt at tilmelde sig begge kurser, eller enten medicinhåndteringskurset eller kurset i lokalbedøvelse separat. Kursernes indhold og afholdelse er på forhånd godkendt af Fødevarestyrelsen.

Medicinhåndteringskurset starter kl. 08.30 og kastrationskurset starter i forlængelse heraf kl. 15.30 og varer ca. 1,5 timer.

Pris for deltagelse i medicinkurset er 1.500 kr. pr. deltager. Pris for deltagelse i kastrationskurset samme dag er 200 kr. pr. deltager.

Pris for deltagelse kun i kastrationskurset er 400 kr. pr. deltager.

Kurserne gennemføres på dansk og engelsk. Se program på dansk her og på engelsk her.

Tilmelding skal ske senest den 20. maj 2020. Ved tilmelding skal deltagerens fulde navn oplyses.

Bemærk, at tilmeldte deltagere til det oprindelige kursus den 23. marts er automatisk overført til den nye dato.