Søg Vis menu

Medicin & kastrationskursus

Kursus i sundhedsstyring (medicinkursus) og teoretisk kursus i lokalbedøvelse (kastrationskursus) afholdes tirsdag den 27. april på Kannikegaard.

Medicinhåndteringskurset er lovpligtig for alle der arbejder med produktionsdyr. Eneste undtagelse er personer, der havde ½ års erfaring med pasning af produktionsdyr før 1. januar 2007.

Kursus i lokalbedøvelse er et krav for alle der kastrerer grise. Udover den teoretiske del i lokalbedøvelse skal der indenfor 35 dage gennemføres en praktisk del i egen besætning, hvor der skal lokalbedøves min. 10 grise.

I forhold til kastrationskurset er det vigtigt at informere egen besætningsdyrlæge forud for deltagelse i kurset, således at den praktiske del af kurset kan arrangeres inden for 35 dage efter, at kurset er afholdt.

Det er muligt at tilmelde sig begge kurser, eller enten medicinhåndteringskurset eller kurset i lokalbedøvelse separat. Kursernes indhold og afholdelse er på forhånd godkendt af Fødevarestyrelsen.

Medicinhåndteringskurset starter kl. 08.30 og kastrationskurset starter i forlængelse heraf kl. 15.30 og varer ca. 1,5 timer.

Pris for deltagelse i medicinkurset er 1.700 kr. pr. deltager. Pris for deltagelse i kastrationskurset samme dag er 250 kr. pr. deltager.

Pris for deltagelse kun i kastrationskurset er 500 kr. pr. deltager.

Kurserne gennemføres på dansk og engelsk. Se program på dansk her og på engelsk her.

Tilmelding skal ske senest den 22. april 2021. Ved tilmelding skal deltagerens fulde navn oplyses.