Søg Vis menu

L&F delegeretmøde 2020

Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde afholdes i Herning den 4. november

Noget af det bedste i verden er at være et landbrugsland. Vi har i landbruget, ligesom i resten af Danmark, oplevet et markant anderledes år, men vi er på trods af situationen lykkedes med at finde løsninger og producere fødevarer til danskerne og til resten af verden.

Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde 2020 kan på grund af den alvorlige situation med COVID-19 desværre ikke gennemføres på vanlig vis med delegerede og gæster. Delegeretmødet bliver i år et endags møde uden middag og fest.

Der vil blive live-streamet fra delegeretmødet den 4. november fra kl. 9.30 på lf.dk. 

Nærmere information med praktiske og tekniske detaljer følger, når datoen for delegeretmødet nærmer sig. 

Program

Foreløbigt program for delegeretmødet:

9.30      Mødet åbnes
               Valg af dirigent og stemmetællere 

9.45      Beretning ved formand Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild

10.25    Tale ved fødevareminister Mogens Jensen

10.45    Tale ved miljøminister Lea Wermelin 

11.00    Tale ved erhvervsminister Simon Kollerup

11.25    Debat

12.35    Frokost 

13.30    Politisk organisering og indkomne forslag 

14.15    Valg af:
               Formand
               Viceformand
               Formand for L&F, Planteproduktion
               Landboforeningernes regionalt valgte repræsentanter
               Landboforeningernes 4 frit valgte repræsentanter, samt én suppleant
               4 frit valgte til Sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse

15.30    Eventuelt 

15.40    Afslutning på delegeretmødet