Søg Vis menu

Landbrug og klima på Bornholm

Vejen til et klimarobust og klimaneutralt landbrug på Bornholm

Tirsdag den 18. februar kl. 16.00-19.00 inviterer Bornholms Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Københavns Universitet til møde om landbrug og klima på Bornholm.

Vi skal i de kommende 4 år arbejde med landbrug, klima og støtteordninger på Bornholm. Projektet har til formål at udvikle nye støtteordninger eller andre måder at betale landmændene for at bidrage til udviklingen hen til et klimarobust og klimaneutralt landbrug. Fokus i projektet er på jorden og arealerne og hvordan landmændene bruger dem.

På mødet skal vi høre om Landbrug & Fødevarers vision for klimaet og debattere, hvad der skal gøres på Bornholm. Vi skal også finde frem til hvilke virkemidler og støtteordninger, der er brug for – blandt andet ved at se på gode eksempler fra Holland, Tyskland og England. Vi vil meget gerne høre mødedeltagernes ideer og tanker ift. til at skabe et mere klimarobust og klimaneutralt landbrug på Bornholm!

Dagsorden for mødet:

  • Velkomst v/ Lars-Ole Hjorth-Larsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer
  • Muligheder for Bornholm – med udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers klimavision v/ Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer
  • Debat: Hvad skal der gøres på Bornholm? Med indspark fra udvalgsformand f. Natur og Miljøudvalget Leif Olsen, Bornholms Regionskommune Lars-Ole Hjorth-Larsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer og Anna Sofie Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm
  • Hvordan kommer vi i gang? v/ Erling Andersen, Københavns Universitet
  • Opsamling og videre proces v/ Lone Søderkvist Kristensen og Erling Andersen, Københavns Universitet

Vi slutter mødet med lidt at spise, og derfor er der tilmelding til mødet til Elisabeth Falk på 5690 7815 eller ef@blf.dk senest tirsdag den 11. februar.

Se invitationen til mødet her.