Søg Vis menu

Kursus: Medicin og kastration

Kursus i sundhedsstyring (medicinkursus) og teoretisk kursus i lokalbedøvelse (kastrationskursus) afholdes onsdag den 7. oktober 2020 på Kannikegaard.

Medicinhåndteringskurset er lovpligtig for alle der arbejder med produktionsdyr. Eneste undtagelse er personer, der havde ½ års erfaring med pasning af produktionsdyr før 1. januar 2007.

Kursus i lokalbedøvelse er et krav for alle der kastrere grise. Udover den teoretiske del i lokalbedøvelse skal der gennemføres en praktisk del i egen besætning.

I forhold til kastrationskurset er det vigtigt at informere egen besætningsdyrlæge forud for deltagelse i kurset, således den praktiske del af kurset kan arrangeres inden for 35 dage efter kurset er afholdt.

Det er muligt at tilmelde sig begge kurser, eller enten medicinhåndteringskurset eller kurset i lokalbedøvelse separat. Kursernes indhold og afholdelse er på forhånd godkendt af Fødevarestyrelsen.

Medicinhåndteringskurset starter kl. 08.30 og kastrationskurset starter i forlængelse heraf kl. 15.30 og varer ca. 1,5 time.

Pris for deltagelse i medicinkurset er 1.500 kr. pr. deltager. Pris for deltagelse i kastrationskurset (teoridelen) samme dag er 200 kr. pr. deltager.

Pris for deltagelse kun i kastrationskurset er 400 kr. pr. deltager.

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den 1. oktober. Ved tilmelding skal deltagerens fulde navn oplyses.

Kurserne gennemføres på dansk og engelsk.

Kurset gennemføres med Hanne Bak, DanVet.