Søg Vis menu

Kredsmøde Danish Crown

Danish Crown afholder kredsmøde fredag den 6. december kl. 9.30-14.00

Dagsorden

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Beretning om selskabets virksomhed
  • Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af
    • Medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
  • Eventuelt

Kredsmødet afsluttes med frokost.

Tilmelding

Gå ind på www.danishcrown.com/da-dk/ejer - log på EJERSIDEN, vælg arrangement tilmelding.

Du kan også tilmelde dig via appen Ejer, vælg arrangement tilmelding.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge internettet eller appen, er det muligt at kontakte Ejerservice.