Søg Vis menu

Gør dine kvægstalde klar til kravene til dyrevelfærd

Webinar mandag den 13. juni 2022 kl. 13-15 for bornholmske mælkeproducenter

De næste 13 år skal der bygges endnu mere dyrevelfærd ind i de eksisterende kvægstalde. Det sker i forlængelse af ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg”, der tidligere hed ”Lov om hold af malkekvæg. Den øgede dyrevelfærd kommer til at koste penge, og du skal træffe valg for at sikre bedriftens fremtid.

En række overgangsordninger udfases, og derfor skal du have fokus på dine eksisterende stalde, og dine muligheder for udvidelse.

En række krav er allerede trådt i kraft, eller gør det lige om lidt. F.eks. skal du senest 1. juli 2022 have 1 ædeplads til hver af dine nykælvere.

Bornholms Landbrug & Fødevarer afholder et webinar mandag den 13. juni kl. 13-15, hvor vi inviterer dig til  Kannikegård, hvor du via storskærm får et overblik af chefkonsulent Anja Juul Freudendal. Anja vil øse af sine erfaringer fra det jyske, hvor hun bl.a. har været rundt i mange kvægERFA-grupper og fortælle om krav til kvægstaldene, og hvordan de kan løses.

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til Anja.

Sæt kryds i kalenderen den 13. juni 2022.

Vi vender tilbage ca. 14 dage før webinaret med yderligere information, men du er velkommen til allerede nu at tilmelde dig til Lene Møller på mail lm@blf.dk eller tlf. 56907823