Søg Vis menu

Generalforsamling i Bornholms Indkøbsforening

Bornholms Indkøbsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægtsændringer. Regnskab forefindes til eftersyn hos kassereren.