Søg Vis menu

Generalforsamling - Bornholms Landbrug & Fødevarer

Onsdag den 20. marts kl. 19.15 afholdes ordinær generalforsamling på Hotel Balka Strand

Vi starter med spisning kl. 18.00.

Kl. 18.45 er der indlæg ved Christian Hüttemeier, kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer.

Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@blf.dk senest den 18. marts.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og pejlemærker for fremtiden.
 3. Debat om bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Bornholms Landbrug & Fødevarer.
 5. Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug & Fødevarer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug & Fødevarer.
 7. Øvrige valg.
 8. Uddeling af legater og priser.
 9. Eventuelt.
 10. Del-generalforsamling i Frøsektion Bornholm.
 11. Del-generalforsamling i Biomasseleverandørforeningen.
 12. Del-generalforsamling i Halmleverandørforeningen.
 13. Behandling af indkomne forslag til Frøsektion Bornholm, Biomasseleverandørforeningen og/eller Halmleverandørforeningen.
 14. Afrunding.

 

Detaljeret dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne.