Søg Vis menu

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling - virtuelt

Bornholms Landbrug & Fødevarer afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. marts kl. 19.00. Som følge af forsamlingsrestriktionerne kan vi ikke afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, og derfor vil årets generalforsamling blive afholdt virtuelt på Microsoft Teams. Se mere om Microsoft Teams nedenfor.

Der er tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 11. marts til sekretariatet på 5690 7800 eller på bl@blf.dk. Ved tilmeldingen har vi brug for oplysning om navn, mailadresse og mobilnummer. Man vil så inden generalforsamlingen få tilsendt link til generalforsamlingen på Teams.

Inden generalforsamlingen starter, vil der være en kort introduktion til, hvordan det kommer til at forløbe. Efter beretningen er der debat. For at du kan deltage i debatten, skal du have mikrofon tilkoblet. I teams er der en knap til ”håndsoprækning”. Hvis man har en kommentar, rækker man hånden op (ved et klik på knappen), og så får man besked, når det er ens tur til at tale. Husk at aktivere mikrofonen, når du skal sige noget, og ikke mindst at slå den fra, når du er færdig.

Afstemningen kommer til at foregå elektronisk, og tilmeldte stemmeberettigede medlemmer vil få tilsendt link til afstemningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil have mulighed for at stemme, er det vigtigt, at vi har din tilmelding senest den 11. marts af hensyn til forberedelsen af den elektroniske valghandling. Tilmelding efter den 11. marts giver kun adgang til at følge generalforsamlingen på Teams men ikke til at deltage i valghandlingen.

For både at kunne følge med i generalforsamlingen og i valghandlingen anbefales det, at man bruge sin PC til at følge med i generalforsamlingen og sin smartphone eller tablet til brug for valghandlingerne.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være foreningen i hænde senest onsdag den 10. marts og skal være aftalt med den kandidat, du foreslår. Forslag sendes til bl@blf.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og pejlemærker for fremtiden
 3. Debat om bestyrelsens beretning
 4. Indlæg ved formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergård
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Bornholms Landbrug & Fødevarer
 6. Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug & Fødevarer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug & Fødevarer

På valg er:

 • Frederik Tolstrup (modtager genvalg, gælder for 2 år)
 • Jens S. Koefoed (modtager genvalg, gælder for 2 år)
 • Stine Mikkelsen (modtager genvalg, gælder for 2 år)
 • Niels Koefoed, suppleant (modtager genvalg, gælder for 1 år)
 1. Øvrige valg
 2. Uddeling af legater og priser
 3. Eventuelt
 4. Afrunding