Søg Vis menu

Frist for at indsende Fællesskema 2020

Landbrugsstyrelsen har udsat fristen for at indsende ansøgning om hektarstøtte til 1. maj

Landbrugsstyrelsen har efter at have været i tæt dialog med Landbrug & Fødevarer valgt at udsætte fristen for indsendelse af Fællesskema 2020 til den 1. maj, set i lyset af den undtagelsestilstand, vi er i som følge af spredningen af COVID-19.