Søg Vis menu

Folkemødet, fredag

Kom og mød os på vores stand under træet i Danchells anlæg og få en snak med en landmand.

Vi har besøg af Landbokvinderne, der sørger for smagsprøver og hyggelig stemning sammen med LandboUngdom, 4H og meget mere.

Vi glæder os til at se jer!

Find og følg os på Facebook: Bornholms Landbrug & Fødevarer

 

Dagens program:

Fredag den 15. juni kl. 10.30 – 11.30

Debat 03 - Digitalisering og innovation, fremtidens landbrug

Danmark står stærkt, når det handler om at tage digitale løsninger i brug i landbruget, men udviklingen er kun lige begyndt. Debatten skal lede os mod mere viden om hvad vi kan bruge teknologien til i dag, men som vi ikke gør godt nok. Den skal endvidere bringe os viden om hvordan fremtidens landbrug kommer til at se ud.

 

Fredag den 15. juni kl. 12.00 – 12.45

Debat 04 - Nationalt Ressourcecenter, Maddannelse & Oplevelsesøkonomi

Et Nationalt Ressourcecenter for Maddannelse og Oplevelsesøkonomi på Bornholm er en god idé! Hvorfor er det en god idé og hvorfor kan det blive et nationalt center, der kan skabe noget nyt og værdifuldt, det vil debatten give nogle svar på, men også hente inspiration til den videre skabelse.

Paneldeltagere: Inge Prip, Direktør Campus Bornholm. Maria Barslund, Formand for Gourmet Bornholm. Nikolaj Løngreen, Fødevarekonsulent i BRK.

 

Fredag den 15. juni kl. 15.00 – 16.00

Debat 05 - Sælen… Havets ulv?

Sælen er en udfordring for kystfiskeriet i Østersøen. Det er ikke kun Bornholm, men er et udbredt problem for de øvrige østersønationer. Hvorfor er vi nået dertil, hvor vi tilsyneladende lader erhverv sejle deres egen sø, hvad kan og bør gøres nu og her?

Paneldeltagere: Eva Kjer Hansen, Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Thomas Thomsen, Formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening.

 

Fredag den 15. juni kl. 17.30 – 18.15

Debat 06 - Fremtidig EU-landbrugspolitik og hvad med Brexit?

EU reformerer landbrugspolitikken efter 2020. Hvad har vi udsigt til? Bliver det fortsat et pilleri ned i de enkelte hektar, med svigt omkring en forenkling af støtten, eller ser vi en ændring, der tilgodeser en udvikling af produktionslandbruget? 

Brexit er lige rundt om hjørnet, hvad sker og skal vi være bekymrede eller hvad?

Paneldeltagere: Jeppe Kofod, Medlem af Europa parlamentet. Jens Rohde, Medlem af Europa parlamentet. Jakob Øhrgaard, politisk analytiker. Lone Andersen Viceformand Landbrug & Fødevarer. Thor Gunnar Koefoed, Gårdejer på Bornholm og Formand for Frøsektionen i L&F.

Paneldeltagere: Jakob Lave – SEGES, udviklingschef og leder af SEGES Akademi. Kjeld Jensen - Lektor, Cand.scient. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU dronecenter. Birgitte Feld Mikkelsen, Centerchef for markforsøg, Agrotech. Anne Thomas (Å), Viceborgmester og formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

 

Find vores samlede program her.